Bilangan Pangkat Pecahan

Kali ini kita bahas tentang bilangan pangkat tak sebenarnya yuk….

Bilangan pangkat pecahan dapat dinotasikan sebagai berikut :

$\Huge\sqrt[m]{x^n}=x^{\frac nm}$

contoh :

 1. $\sqrt{3}\;=\;3^{\frac{1}{2}}$

 2. $^{5}\sqrt{7}\;=\;7^{\frac{1}{5}}$ (dibaca : akar pangkat 5 dari 7)

untuk sifat-sifatnya operasinya sama dengan bentuk pangkat biasa dapat dilihat kembali di materi Bilangan Pangkat tinggal kita operasikan bentuk pangkatnya dalam operasi bentuk pecahan.

Seperti :

 1. $a^n\times a^m=a^{n+m}$

  sehingga :

  $\large\mathbf{a^{{\frac pq}}\;\times\;a^{\frac rs}=a^\left ({\frac pq\;}+\frac rs \right )}$

  contoh :

 2. $\Large\frac {a^n}{a^m}=a^{n-m}$

  sehingga :

  $\mathbf{\frac{a^{\frac pq}}{a^{\frac rs}}=a^\left ( \frac pq-\frac rs \right )}$

  contoh :

Latihan soal Bilangan Pangkat Pecahan :

 1. $^4\sqrt{81^3}$ sederhanakan !

  jawab :

 2. $x\sqrt x$ nyatakan dalam bentuk pangkat !

  jawab :

 3. $y^{\frac 72}$ nyatakan dalam bentuk akar !

  jawab :

 4. $^3\sqrt {3y^5}$ sederhanakan !

  jawab :

 5. $\LARGE\frac{32^{\frac 45}}{(2^5)^{\frac 35}}$ sederhanakan !

  jawab :

 6. $^4\sqrt{16x^8y^6}$ sederhanakan !

  jawab :

semoga dapat menjadi bahan belajar, selamat mencoba.

Color : ${\color{Red} 2}\sqrt{5}+{\color{Red} 3}\sqrt{5}-\sqrt{5}=({\color{Red} 2}+{\color{Red} 3}-{\color{Red} 1})\sqrt{5}={\color{Red} 4}\sqrt{5}$ tml