Soal Turunan 1 : Aljabar

Soal-soal turunan ini diambil dari soal ujian sekolah, Ebtanas, maupun Ujian Nasional.

 1. Fungsi $f$ ditentukan oleh $f(x)=\frac{x^2+8x+12}{x+4}\: ;\:x\neq-4$ dan $f ‘$ adalah turunan pertama dari $f$. Maka nilai dari $f ‘(1) = $….

  a. $x^2+2x+3$

  b. $\frac 12x^2+2x-3$

  c. $\frac 12x^2+2x+3$

  d. $\frac 14x^2+2x-3$

  e. $\frac 12x^2+2x+3$

  Jawab :

  $\Large f(x)=\frac{x^2+8x+12}{x+4}$

  Maka :

 2. Turunan pertama fungsi $f(x)= \frac{4x-3}{-x-1}\:;\:x\neq-1$ adalah $f ‘(x) = $ ….

  a. $\frac{1}{(-x-1)^2}$

  b. $\frac{5}{(-x-1)^2}$

  c. $\frac{-7}{(-x-1)^2}$

  d. $\frac{1}{(4x-3)^2}$

  e. $\frac{7}{(4x-3)^2}$

  Jawab :

  $\Large f(x)= \frac{4x-3}{-x-1}$

  Maka :

 3. Diketahui $f(x)=(3x+4)^4$ dan $f ‘(x)$ adalah turunan pertama dari $f(x)$. Maka nilai dari $f ‘(-1)$ = ….

  a. 4

  b. 12

  c. 16

  d. 84

  e. 112

  Jawab :

  $\large f(x)=(3x+4)^4$

  misalkan $u = 3x + 4$ maka $u’ = 3$ dan $n = 4$

  gunakan aturan rantai, maka :

 4. Turunan pertama fungsi $\large f(x)=x^2-3x+\frac{4}{x^2}$ adalah $f ‘(x)$ = ….

  a. $f(x)=x-3+\frac{4}{x^2}$

  b. $f(x)=x-3+\frac{4}{x^3}$

  c. $f(x)=2x-3-\frac{8}{x}$

  d. $f(x)=2x-3-\frac{4}{x^3}$

  e. $f(x)=2x-3-\frac{8}{x^3}$

  Jawab :

  $f(x)=x^2-3x+\frac{4}{x^2}$ nyatakan dalam bentuk pangkat

  $f(x)=x^2-3x+4.x^{-2}$

 5. Turunan pertama dari $(x)=6x\sqrt x $ adalah $f ‘(x)$ = …

  a. $3 \sqrt x$

  b. $5 \sqrt x$

  c. $6\sqrt x$

  d. $9\sqrt x$

  e. $12\sqrt x$

  Jawab :

  $f(x)=6x \sqrt x$ nyatakan dalam bentuk pangkat

  $f(x)=6x^{\frac 32}$

  Maka :

coba soal-soal berikutnya juga yah….